Natuurlijk verduurzamen van je woning

Studio Natuurlijk Bouwen is gespecialiseerd in het maken van bouwkundige ontwerpen met duurzame materialen. Door goed om te gaan met materialen, indeling en vanuit het ontwerp aandacht te besteden aan het energie verbruik, kunnen we met eenvoudige installaties energie neutrale, nul op de meter en zelfs autarkische woningen realiseren. Dit is voor zowel nieuwe als bestaande woningen mogelijk.

Voor bestaande woningen bieden duurzaamheidschecks aan. In dit rapport worden de mogelijkheden belicht om op een natuurlijke en ecologische wijze het bestaande gebouw zo goed mogelijk te verduurzamen.

De duurzaamheidschecks zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen en worden verwerkt in een vorm van een presentatie-boekje. 

1. In kaart brengen van de kwaliteiten van de bestaande situatie 

2. Opnemen van de wensen van de opdrachtgever, zoals eventuele aanpassingen van de bestaande structuur (aanbouw, interne ruimte wijziging).

3. Advies per onderdeel: isolatie, passieve warmte, installatie concept, natuur toevoegen (flora, fauna & water)

4. Conclusie ( in vorm van een overzichtsschets )